TRÄDGÅRD VID HAVET

Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark och trädgård, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar godsets skickliga trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Sveriges mest brittiska trädgård och erbjuda besökarna en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. Varje dag 1 maj-1 september kl 14 kan du följa med någon av trädgårdsmästarna på en trädgårdsvisning.

UTFLYKT OCH SEVÄRDHET

Utformningen av slottsträdgården och slottsparken vid Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata trädgårdsuppdrag. Tjolöholm är en exceptionell slottsmiljö, inte minst därför att Wahlman ensam har stått för i stort sett hela gestaltningen – till synes helt utan ekonomiska begränsningar.

Slottet är vackert beläget vid havet, i en sänka omgiven av skyddande bergspartier. Slottsmiljön kontrasterar onekligen mot det omgivande skärgårdslandskapet och närheten till havet gör sig ständigt påmind. Upplevelsen av slottsträdgården förändras både under dygnets timmar och med årstidens växlingar. Närmast slottet är trädgården stram och tuktad för att sedan gradvis anpassa sig till det omgivande landskapet. Slottet ser ut att växa upp ur omgivningen!

Trädgården vid slottet återställs nu till forna dagars prunkande Arts and Crafts-trädgård och nya rabatter anläggs i engelsk stil. Beundra blomsterprakten på egen hand eller följ med på en trädgårdsvisning med någon av slottets kunniga trädgårdsmästare.

Will_June 26th-3757