TRÄDGÅRD VID HAVET

Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark och trädgård, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar godsets skickliga trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Sveriges mest brittiska trädgård och erbjuda besökarna en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. Varje dag 1 maj-1 september kl 14 kan du följa med någon av trädgårdsmästarna på en trädgårdsvisning.

UTFLYKT OCH SEVÄRDHET

Utformningen av slottsträdgården och slottsparken vid Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata trädgårdsuppdrag. Tjolöholm är en exceptionell slottsmiljö, inte minst därför att Wahlman ensam har stått för i stort sett hela gestaltningen – till synes helt utan ekonomiska begränsningar.

Slottet är vackert beläget vid havet, i en sänka omgiven av skyddande bergspartier. Slottsmiljön kontrasterar onekligen mot det omgivande skärgårdslandskapet och närheten till havet gör sig ständigt påmind. Upplevelsen av slottsträdgården förändras både under dygnets timmar och med årstidens växlingar. Närmast slottet är trädgården stram och tuktad för att sedan gradvis anpassa sig till det omgivande landskapet. Slottet ser ut att växa upp ur omgivningen!

Nedanför slottet finns köksträdgården, i många år endast en gräsmatta men nu på väg att återställas till sitt forna skick med odlingar och fruktträd. I Allmogebyn, där arbetarna bodde, finns Hemtrefnadens köksträdgård och Esters trädgård fylld av blomsterprakt.

Trädgårdarna, präglad av förra sekelskiftets Arts and Crafts-ideal, kan du besöka på egen hand eller genom att följa med på en trädgårdsvisning med någon av slottets kunniga trädgårdsmästare.

Nyligen utsåg resemagasinet Vagabond Europas åtta vackraste trädgårdar, och där var Tjolöholm med som enda svenska trädgård, i fint sällskap med bland annat Sissinghurst i England, Alhambra i Spanien och Monets trädgård i Frankrike.

Will_June 26th-3757