Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark och trädgård, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar godsets skickliga trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Sveriges mest brittiska trädgård och erbjuda besökarna en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. Under sommaren kan du följa med någon av trädgårdsmästarna på en trädgårdsvisning.

UTFLYKT OCH SEVÄRDHET

Utformningen av slottsträdgården vid Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata trädgårdsuppdrag. Tjolöholm är en exceptionell slottsmiljö, inte minst därför att Wahlman ensam har stått för i stort sett hela gestaltningen – till synes helt utan ekonomiska begränsningar.

Slottet är vackert beläget vid havet, i en sänka omgiven av skyddande bergspartier. Slottsmiljön kontrasterar onekligen mot det omgivande skärgårdslandskapet och närheten till havet gör sig ständigt påmind. Upplevelsen av slottsträdgården förändras både under dygnets timmar och med årstidens växlingar. Närmast slottet är trädgården stram och tuktad för att sedan gradvis anpassa sig till det omgivande landskapet. Slottet ser ut att växa upp ur omgivningen!

Nedanför slottet finns köksträdgården, i många år endast en gräsmatta men nu på väg att återställas till sitt forna skick med odlingar och fruktträd. Just nu odlas här bland annat blommor, och nyanlagda odlingsbäddar jordförbättras med bland annat vit senap.
I Allmogebyn, där arbetarna bodde, finns Hemtrefnadens köksträdgård och Rosgården, ritad av John Taylor och fylld av blomsterprakt.

Trädgårdarna, präglad av förra sekelskiftets Arts and Crafts-ideal, kan du besöka på egen hand eller genom att följa med på en trädgårdsvisning med någon av slottets kunniga trädgårdsmästare.

När resemagasinet Vagabond utsåg Europas åtta vackraste trädgårdar var Tjolöholm med som enda svenska trädgård, i fint sällskap med bland annat Sissinghurst i England, Alhambra i Spanien och Monets trädgård i Frankrike.