Det finns mycket att upptäcka på den stora slottsegendomen! Här kan du läsa mer om vad Tjolöholm har att erbjuda.

Museistugan Hemtrefnaden

Ett av husen i allmogebyn är restaurerat till det ursprungliga skickat och visas upp som museum (de övriga husen i allmogebyn är också restaurerade till ursprungsskick, dock med moderna bekvämligheter, och hyrs ut som kulturhistoriskt boende). Utanför huset finns Tjolöholms köksträdgård med gammaldags sorter. Hemtrefnaden är öppen dagligen sommartid kl 12-16.

Vagnsmuseet

I godsets gamla stall finns idag en samling vagnar från tiden runt förra sekelskiftet. Här hittar du också slottets första dammsugare med en vikt på ett ton. Öppet dagligen sommartid kl 12-16.

Slottskyrkan

Kyrkan byggdes samtidigt som slottet, för att godsets arbetare lätt skulle kunna ta del av kyrkolivet. Från början fanns också en egen präst anställd på godset och Tjolöholm utgjorde en egen församling fram till 1920-talet. Slottskyrkan, belägen nära restaurang Storstugan, är öppen dagligen under sommaren kl 12-16. I kyrkan finns en ljusbärare för den som vill tända ett ljus.

Esters hus

Ett av husen i allmogebyn som just nu restaureras till sitt ursprungsskick. Här kommer så småningom att bli två tillgänglighetsanpassade hotellboende och utanför huset blir det en blomstrande trädgård.