Stiftelsens uppdrag

Tjolöholms gods ägs av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman. Stiftelsens uppdrag är att förvalta och utveckla egendomen till ett västsvenskt turistmål med utgångspunkt i områdets värdefulla natur- och kulturvärden.

I stadgarna står det att: ” §1. (…) Stiftelsen Tjolöholm, har till ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet.”

Vision 2030

Stiftelsen arbetar med en vision som tar sikte på år 2030 och tecknar den framtida bild av Tjolöholms Slott som stiftelsen vill förverkliga:

Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhistoriskt besöksmål som lockar besökare från hela Norden och bidrar till en positiv tillväxt för regionens turismnäring.

Tjolöholms Slott bedriver kompletterande affärsverksamhet med god lönsamhet som utgår från stiftelsens stadgar och på ett affärsmässigt sätt samordnar, marknadsför och konceptutvecklar ett upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens natur- och kulturvärden. Den kompletterande affärsverksamheten genererar ett ekonomiskt överskott till driften av egendomen.

Stiftelsens styrelse

Ledamöter:
Lisa Andersson, ordförande (m), lisa.andersson@kungsbacka.se
Eva Borg, vice ordförande (s), eva.borg@kungsbacka.se
Berit Bergström (m)
Jan Österdahl (m)
Ulf Persson (c)
Birgitta Gustafsson (l)
Torbjörn Andersson (sd)

Suppleanter:
Cathrine Dellborg (m)
Bengt Person (m)
Inga-Lill Bengtsson (c)
Birgitta Grundell (l)
Elizabeth Carlsson (sd)
Ingemar Ingemarsson (s)

Kontakt

Kontakt sker i första hand till info@tjoloholm.se eller 0300-404600, alternativt direkt till styrelsens presidium.