Tjolöholms gods ägs av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman och har till ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet.

Stiftelsens verksamhet består av att förvalta egendomen, driva affärsverksamheter och utveckla besöksmålet genom att erbjuda upplevelser inom natur, trädgård, mat, kultur och historia med ambitionen att agerar som en motor inom utvecklingen av turism, besöksnäringen och övrigt näringsliv för att:
Bidra till turistekonomiska effekter
Genererar ekonomiskt överskott för utveckling och drift av Tjolöholm
Öka attraktionskraften för Kungsbacka som kommun
Öka livskvaliteten för invånarna i Kungsbacka
Bevara platsens unika värden för framtida generationer

Stiftelsens styrelse

Ledamöter:
Berit Bergström, ordförande (M)
Ann-Louise Lundqvist, vice ordförande (S)
Peter Söderberg (M)
Lars-Erik Hörmander (M)
Torbjörn Andersson (SD)
Fredrik Kollberg (KD)
Agneta Börjesson (MP)

Suppleanter:
Cathrine Dellborg (M)
Dick Andersson  (M)
Kenth Wallin (SD)
Kristina Karlsson (C)
Ingemar Ingemarsson (S)
Ingrid Åkesson-Hoffman (L)

Kontakt sker i första hand till info@tjoloholm.se eller 0300-404600, alternativt direkt till ordförande, tf vd Hans Helander.

Dataskyddsombud för Stiftelsen Tjolöholm är Karin Malmsten, karin.malmsten@kungsbacka.se