Stiftelsen Tjolöholms uppdrag

Tjolöholms gods ägs av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman och har till ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet.

Stiftelsens verksamhet består av att förvalta egendomen, driva affärsverksamheter och utveckla besöksmålet genom att erbjuda upplevelser inom natur, trädgård, mat, kultur och historia med ambitionen att agerar som en motor inom utvecklingen av turism, besöksnäringen och övrigt näringsliv för att:
i. Bidra till turistekonomiska effekter
ii. Genererar ekonomiskt överskott för utveckling och drift av Tjolöholm
iii. Öka attraktionskraften för Kungsbacka som kommun
iv. Öka livskvaliteten för invånarna i Kungsbacka
v. Bevara platsens unika värden för framtida generationer

Stiftelsens styrelse

Ledamöter:
Lisa Andersson, ordförande (m), lisa.andersson@kungsbacka.se
Eva Borg, vice ordförande (s), eva.borg@kungsbacka.se
Berit Bergström (m)
Jan Österdahl (m)
Ulf Persson (c)
Birgitta Gustafsson (l)
Torbjörn Andersson (sd)

Suppleanter:
Cathrine Dellborg (m)
Bengt Person (m)
Lou-lou Andersson (c)
Birgitta Grundell (l)
Ingemar Ingemarsson (s)

Kontakt

Kontakt sker i första hand till info@tjoloholm.se eller 0300-404600, alternativt direkt till ordförande eller vd Patrik Olderius.