Stiftelsens uppdrag

Tjolöholms gods ägs av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman. Stiftelsens uppdrag är att förvalta och utveckla egendomen till ett västsvenskt turistmål med utgångspunkt i områdets värdefulla natur- och kulturvärden.

I stadgarna står det att: ” §1. (…) Stiftelsen Tjolöholm, har till ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet.”

Vision 2020

Stiftelsen arbetar med en vision som tar sikte på år 2020 och tecknar den framtida bild av Tjolöholms Slott som stiftelsen vill förverkliga:

Vision I: Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhistoriskt besöksmål som lockar en halv miljon besökare från hela Norden och bidrar till en positiv tillväxt för regionens turistnäring.

Vision II: Tjolöholms Slott ska bedriva kompletterande verksamhet som utgår från stiftelsens stadgar som på ett affärsmässigt sätt samordnar, marknadsför och konceptutvecklar ett upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens natur- och kulturvärden. Den kompletterande verksamheten generera ett överskott som bidrar till drift och utveckling av egendomens natur och kulturvärden.

Stiftelsens styrelse

Ledamöter

Hans Forsberg, ordförande (m), hans.forsberg@kungsbacka.se
Eva Borg, vice ordförande (s), eva.borg@kungsbacka.se
Annika Carlsson (m)
Ulf Persson (c)
Claes Angersjö (fp)

Ersättare
Jan Österdahl (m)
Berit Bergström (m)
Inga-Lill Bengtsson (c)
Olav Magnusson (fp)
Ingemar Ingemarsson (s)