Tjolöholms gård bedrivs naturnära djuruppfödning på djurens villkor. På godset odlar arrendatorn Ingmar Millesson vall, brödspannmål och oljeväxter på 250 hektar. På gården finns ca 70 kor av raserna Blonde och Limousine. Totalt finns ca 200 djur på gården och de hjälper till att beta de naturskyddade strandängarna vid Tjolöholms Slott.

Lokalproducerat med hög kvalitet

Kalvarna föds ute på de vidsträckta betena eller inne i stora lösdriftsstallar, i drivor av mjuk halm. De får stanna hos sin mamma i drygt ett halvår och umgås därefter med jämnåriga ungdjur i stora flockar, hela tiden med stor rörelsefrihet och fri tillgång till stråfoder. De som inte stannar på gården och blir avelsdjur skickas, vid 12-17 månaders ålder, i små grupper till slakteriet på Mostorps gård, där köttet även styckas. Gårdens kött säljs lokalt både från gården och från butiker i Göteborg, Kungsbacka, Skene och Lerum. Ingemar Millesson är noga med att djuren har det bra och får leva så naturligt som möjligt. Betäckningen sker naturligt av tjurar som ingår i flockarna ute på betet. Kalvarna som föds där blir starkare och piggare. Det märks att korna mår bra av att få ströva ute halva året, säger han.

Prisbelönt bonde

För denna nötköttsproduktion har Ingemar Millesson fått utmärkelsen Årets nötköttsföretagare i Halland. Sedan 1989 har han varit köttbonde på Tjolöholm och innan dess drevs gården av hans far, Erik Andersson, som också hade köttdjur.