Vägbeskrivning

Med bil: Tjolöholms Slott ligger ca 4 mil söder om Göteborg. Från E6/E20 väljer du avfart 58, Fjärås/Tjolöholm. Följ därefter skyltning.

GPS
N 57 23.903
Ö 12 6.188
Med buss: Om du åker kollektivt väljer du pendeltåg från Göteborg till Kungsbacka, därefter buss 732 mot Frillesås. Från hållplatsen Torpa Smedja är det ca 3,5 kilometers promenad. Klicka här för tidtabell.

Karta över Tjolöholm

Få ut mer av ditt besök genom att ladda ner vår karta. Kartan är uppdelad i lager som du kan bocka i och ur, om du t ex bara vill se trädgård så du man bocka ur alla andra lager.

Parkering

Det finns totalt cirka 3000 parkeringsplatser på godset. Handikapplatser finns på grusparkeringen närmast parkeringsautomaten samt längs vägen mot stranden nordväst om slottet. Bilar med handikapptillstånd kan också parkera utanför Storstugan (infart via Grindstugan). På grusparkeringen närmast parkeringsautomaten finns även motorcykelparkering samt två korttidsplatser (max 15 min). Parkeringsavgiften är 50 kr/fyra timmar (efterföljande timmar 10 kr/timme) och går till restaurering av slottsparken. Under lågsäsong är parkeringsavgiften 40 kr/fyra timmar. Du kan betala med mynt, kort eller med Easy Park, där man kan betala via sms eller app. Zonnumret för vanlig bilparkering är 6091. Klicka här om du vill ladda ner Easyparks app.

Vänligen respektera att det är förbjudet att parkera utanför parkeringsplatserna. Tänk på att värna om de känsliga naturområdena!

Ställplatser

Ställplats/Quick Stop erbjuds för husbilar och husvagnar, men endast på Tjolöholms iordningställda parkeringsplatser mot en avgift på 185 kr/dygn. Ställplatsparkeringen är markerad med skylt när ni anländer till Tjolöholm. Max två dygn. Det går inte att förboka ställplats och det finns inte någon el. Toalett och dusch, öppen dygnet runt, finns i det röda huset i anslutning till bilparkeringen, ca 150 meter från ställplatserna. Utöver ställplatserna råder campingförbud på hela Tjolöholmshalvön.

Trafik på området

Vi är måna om att i allra möjligaste mån begränsa trafiken på Tjolöholms område och ber dig respektera skyltningen. All fordonstrafik på området är absolut förbjuden utan tillstånd. Detta gäller även vägarna ut i våra skogar samt vägen från Grindstugan in i området (vägarna är Tjolöholms enskilda vägar och i enlighet med Trafikförordningen 10 kap 10 § har vi rätt att förbjuda trafik som inte har tillstånd).

Skyltning/Karta

I anslutning till parkeringsautomaterna finns karta över området (finns även i menyn till vänster).

Toaletter och handikapptoaletter

Toaletter finns i Manegen, utanför Magasinet och i Storstugan. I anslutning till parkeringarna finns toalett som är öppen hela året, dygnet runt. Här finns även en dusch som kan användas av besökare. Vid badstranden finns torrtoaletter som är tillgänglig sommartid, dygnet runt.

Handikapptoalett finns i Slottsbutiken och i Storstugan. Slottets handikapptoalett öppnas vid behov av personalen. Vid parkeringen finns dessutom en handikappanpassad toalett som är tillgänglig under hela dygnet, året runt.

Slottet

Slottets paradvåning är tillgänglig för alla med hjälp av tillfällig ramp. Slottets övre våningar nås däremot endast med trappor.

För närvarande genomförs guidade visningar endast mot förbeställda grupper. För beställning av guidning på olika språk, för synskadade eller teckentolkning, kontakta Tjolöholms Slott på info@tjoloholm.se eller tel 0300-40 46 00.

Slottspark och naturområden

Tjolöholms gods utgörs av en 700 ha stor halvö i Kungsbackafjorden. Kring slottet, Allmogebyn, Storstugan och Slottskyrkan finns iordninggjorda, breda gångvägar. Här finns flertalet bänkar att sitta på. Gångarna är belagda med finkornigt grus vilket ger en plan yta.

Slottsträdgården och naturområdena är normalt tillgängliga för allmänheten året runt, hela dygnet. I samband med enstaka större evenemang stängs Tjolöholm av för biltrafik. Vid dessa tillfällen gäller allemansrätten, vilket innebär att Tjolöholms naturområden är tillgängliga för de som promenerar. Vägar och slottsområdet (enskild väg respektive hävdad mark) är däremot endast tillgängliga för allmänheten mot särskild entréavgift.

Grillplatser

Det finns iordningställda grillplatser vid badstranden och vid Bergsjön. Grillplatserna vid badstranden är tillgängliga för rullstolsburna. Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar, däremot kan du ta med egen klotgrill och slänga kolet i metallbehållare märkta för ändamålet.

Badplats

Tjolöholms badplats är belägen direkt nedanför slottet. Här finns en barnvänlig sandstrand och stora gräsytor för solbadning eller picknick. Badplatsen är tillgänglig för funktionshindrade och har badbrygga med handikappramp. I anslutning till badplatsen finns även ett lekskepp.

Hundar, ledarhund och hästar

Tjolöholms slottspark och naturområden är perfekta för promenader med hund. Tänk dock på att alltid hålla din hund kopplad!

Ledarhundar och assistanshundar är välkomna i alla lokaler. I restaurangerna får ledarhundar och assistanshundar dock endast vistas i de rum som är avsedda för servering.

Ridning är inte tillåten på Tjolöholm.

Tillgänglighet för rullstolsburna

Utan hjälp: Slottsträdgården, allmogeträdgård och delar av naturområdena.
Med hjälp: Slottets paradvåning, Storstugans mat- och kaffeservering samt Slottskyrkan.

Permanenta ramper finns Manegen. Till slottet, Storstugans mat- och kaffeservering samt Slottskyrkan kan tillfälliga ramper läggas ut av personalen.

Trösklar

I Slottsbutiken och Manegen finns inga trösklar. I alla andra hus finns trösklar och mindre trappor.

Kontakta oss om det finns frågor, vi hjälper gärna till!