Vägbeskrivning

Med bil: Tjolöholms Slott ligger ca 4 mil söder om Göteborg. Från E6/E20 väljer du avfart 58, Fjärås/Tjolöholm. Följ därefter skyltning.

GPS
N 57 23.903
Ö 12 6.188
Med buss: Om du åker kollektivt väljer du pendeltåg från Göteborg till Kungsbacka, därefter buss 732 mot Frillesås. Från hållplatsen Torpa Smedja är det ca 3,5 kilometers promenad. Klicka här för tidtabell.

Karta över Tjolöholm

Få ut mer av ditt besök genom att ladda ner vår karta. Kartan är uppdelad i lager som du kan bocka i och ur, om du t ex bara vill se trädgård så du man bocka ur alla andra lager.

Parkering

Det finns totalt cirka 3000 parkeringsplatser på Tjolöholm. Handikapplatser finns på grusparkeringen närmast parkeringsautomaten samt längs vägen mot stranden nordväst om slottet och en plats utanför restaurang Storstugan. På grusparkeringen närmast parkeringsautomaten finns även motorcykelparkering samt två korttidsplatser (max 15 min). Parkeringsavgiften är 40 kr/fyra timmar, därefter 10 kr/h. Platser för rörelsehindrade är avgiftsfria. Du kan betala med kort eller med Easy Park, där man kan betala via sms eller app. Zonnumret för vanlig bilparkering är 6091. Klicka här om du vill ladda ner Easyparks app.

Vänligen respektera att det är förbjudet att parkera utanför parkeringsplatserna. Tänk på att värna om de känsliga naturområdena!

Ställplatser

Ställplatsparkeringen är markerad med skylt när ni anländer till Tjolöholm. Max två dygn. Det finns sex platser med el och tre extra långa platser, totalt 20 platser. Ställplatsavgiften är 245 kr/ dygn. Toalett och dusch, öppen dygnet runt, finns i det röda huset i anslutning till bilparkeringen, ca 150 meter från ställplatserna. Utöver ställplatserna råder campingförbud på hela Tjolöholmshalvön.

Trafik på området

Vi är måna om att i allra möjligaste mån begränsa trafiken på Tjolöholms område och ber dig respektera skyltningen. All fordonstrafik på området är absolut förbjuden utan tillstånd. Detta gäller även vägarna ut i våra skogar samt vägen från Grindstugan in i området (vägarna är Tjolöholms enskilda vägar och i enlighet med Trafikförordningen 10 kap 10 § har vi rätt att förbjuda trafik som inte har tillstånd).

Skyltning/Karta

I anslutning till parkeringen/entrén till området finns en informationsskylt där du finner karta över området, öppettider och kort presentation av besöksmålet. På området finns vägvisare till slottet, våra trädgårdar, stranden, serveringar och logi.

Toaletter och handikapptoaletter

Toaletter finns i Kafé Manegen och i Restaurang Storstugan. I anslutning till parkeringarna finns toalett som är öppen hela året, dygnet runt. Här finns även en dusch som kan användas av besökare. Vid badstranden finns torrtoaletter som är tillgänglig sommartid, dygnet runt.

Handikapptoalett finns i Kafé Manegen och i Restaurang Storstugan. Slottets handikapptoalett öppnas vid behov av personalen. Vid parkeringen finns dessutom en handikappanpassad toalett som är tillgänglig under hela dygnet, året runt.

Slottet

Slottets paradvåning är tillgänglig för alla med hjälp av tillfällig ramp. Slottets övre våningar nås däremot endast med trappor.

Trädgårdar och naturområden

Tjolöholm utgörs av en 700 ha stor halvö i Kungsbackafjorden. Kring slottet, Allmogebyn, Storstugan och Slottskyrkan finns iordninggjorda, breda gångvägar. Här finns flertalet bänkar att sitta på. Gångarna är belagda med finkornigt grus vilket ger en plan yta.

Slottsträdgården och naturområdena är normalt tillgängliga för allmänheten året runt, hela dygnet. I samband med enstaka större evenemang stängs Tjolöholm av för biltrafik. Vid dessa tillfällen gäller allemansrätten, vilket innebär att Tjolöholms naturområden är tillgängliga för de som promenerar. Vägar och slottsområdet (enskild väg respektive hävdad mark) är däremot endast tillgängliga för allmänheten mot särskild entréavgift.

Grillplatser

Det finns iordningställda grillplatser vid badstranden och vid Bergsjön. Grillplatserna vid badstranden är tillgängliga för rullstolsburna. Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar, däremot kan du ta med egen klotgrill och slänga kolet i metallbehållare märkta för ändamålet.

Badplats

Tjolöholms badplats är belägen direkt nedanför slottet. Här finns en barnvänlig sandstrand och stora gräsytor för solbadning eller picknick. Badplatsen är tillgänglig för funktionshindrade och har badbrygga med handikappramp. I anslutning till badplatsen finns även ett lekskepp.

Hundar, ledarhund och hästar

Tjolöholms trädgårdar och naturområden är perfekta för promenader med hund. Tänk dock på att alltid hålla din hund kopplad!

Ledarhundar och assistanshundar är välkomna i alla lokaler. I restaurangerna får ledarhundar och assistanshundar dock endast vistas i de rum som är avsedda för servering.

Ridning är inte tillåten på Tjolöholm.

Tillgänglighet för rullstolsburna

Utan hjälp: Slottsträdgården, allmogeträdgård och delar av naturområdena.
Med hjälp: Slottets paradvåning, slottskyrkan och restaurang Storstugan.

Permanenta ramper finns till kafé Manegen. Till slottet, slottskyrkan och restaurang Storstugan kan tillfälliga ramper läggas ut av personalen.

Trösklar

I Slottsbutiken och Kafé Manegen finns inga trösklar. I alla andra hus finns trösklar och mindre trappor.

Kontakta oss om det finns frågor, vi hjälper gärna till!