I samband med konstprojektet “Glömda världar” arrangeras skapande workshops för barn. De är gratis och ingen anmälan behövs.

Workshop med två olika teman, Skulptera i lera och Berätta med akvarell.

Under Skulptera i lera får barnen experimentera med lera och annat material som kan hittas i naturen. Tillsammans skapas fantasifulla figurer med inspiration från skogarnas väsen. Skulptera i lera hålls 18/6, 2/7 och 30/7 kl. 13 – 16, samt 25/8 kl. 12 – 15.

Under Berätta med akvarell får barnen använda gamla sagor och böcker som inspiration för att skapa nya bilder och berättelser. Dessa bilder skapas med målarfärg och material från naturen. Berätta med akvarell hålls 16/6 kl. 12 – 15, samt 25/6, 9/7 och 24/8 kl. 13 – 16.

Workshopen Skulptera med lera och Berätta med akvarell är helt gratis och har drop-in.

LÄS MER om Skulptera i lera på Art Inside Outs hemsida.
LÄS MER om Berätta med akvarell på Art Inside Outs hemsida.