Tjolöholms slott har möjlighet att utveckla verksamheten tack vare engagerade föreningar, företag, organisationer och privatpersoner som brinner för godsets natur- och kulturvärden.

Tjolöholms Vänner

Föreningen Tjolöholms vänner medverkar på godsets evenemang där de bland annat säljer lotter. Den senaste gåvan från föreningen är rosenpergolan i ek vid Knot garden i Slottsträdgården. Pergolan ritades av arkitekt Lars Israel Wahlman i samband med att slottet byggdes men förverkligades först 2022. Tjolöholms Vänner har även sponsrat tre bågar i rosengången samt en rad tidstypiska parkbänkar runt slottet. De vackra bänkarna är hantverksmässigt tillverkade efter en modell från Stockholmsutställningen 1897. Enskilda personer och företag kan skänka 10.000 kr och få sitt namn på en av bänkarna i den vackra slottsmiljön. Klicka här för att läsa mer. 

Kungsbacka trädgårdsvänner

Vid Tjolöholms gamla infartsväg ligger den sagolika Grindstugan som Kungsbacka trädgårdsvänner hjälper till med. Här finns en trädgård anlagd med bland annat Japansk skenkamelia, praktmagnolia, vita vresrosor, lavendel och örter som vårtörel, akleja och ormöga. Grindstugans trädgård sköts av Trädgårdsvännernas grupp Historia och Framtid, som träffas regelbundet och tar hand om trädgården. Föreningen hjälper även till vid en del större planteringar samt hö-hässjning på gammaldags vis i allmogebyn. Klicka här för att läsa mer om Kungsbacka Trädgårdsvänner. 

Tjolöholms Slott samarbetar med en rad företag, föreningar samt nationella, regionala och lokala organisationer, däribland Visit Sweden, Visit Halland, Visit Kungsbacka och Trädgårdsresan. Slottet är även medlem i Sveriges museer, Swedish Gardens, Svenskt kulturarv och European Garden Heritage Network, EGHN. Stiftelsen får också stöd från Kungsbacka kommun, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Under våra evenemang får vi hjälp från lokala idrottsföreningar. Vi samarbetar även med lokala besöksmål så som Äskhults by och Naturrum Fjärås bräcka.

Stort tack till alla våra samarbetspartners & sponsorer!