Tjolöholms Slott har möjlighet att utveckla verksamheten tack vare många engagerade företag och privatpersoners engagemang för att godsets natur- och kulturvärden skall bevaras och utvecklas för allmänheten. Just nu vill vi rikta ett särskilt tack till:

Nya bänkar tack vare Tjolöholms Vänner

Med hjälp av Tjolöholms Vänner har det tillkommit nya och tidstypiska parkbänkar runt slottet. De vackra bänkarna är hantverksmässigt tillverkade efter en modell från Stockholmsutställningen 1897. Enskilda personer och företag kan skänka 10.000 kr och få sitt namn på en av bänkarna i den vackra slottsmiljön. Tjolöholms Vänner har även sponsrat tre bågar i den nyuppförda rosengången.

Grindstugans trädgård sköts av Kungsbacka trädgårdsvänner

Vid Tjolöholms gamla infartsväg ligger den sagolika Grindstugan. Här finns en trädgård anlagd med bland annat Japansk skenkamelia, praktmagnolia, vita vresrosor, lavendel och örter som vårtörel, aklejor och ormöga. Grindstugans trädgård sköts av gruppen Historia och Framtid, Kungsbacka Trädgårdsvänner, som träffas regelbundet och tar hand om trädgården. Klicka här för att läsa mer om Kungsbacka Trädgårdsvänner. 

Samarbeten

Tjolöholms Slott samarbetar med en rad organisationer och företag. Slottet är bland annat medlem i Sveriges museer, Swedish Gardens  och EGHN (European Garden Heritage Network). Stiftelsen får stöd från Kungsbacka kommun, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och Folkuniversitetet.