Utformningen av slottsträdgården och slottsparken vid Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata trädgårdsuppdrag. Tjolöholm är en exceptionell slottsmiljö, inte minst därför att Wahlman ensam har stått för i stort sett hela gestaltningen – till synes helt utan ekonomiska begränsningar.

Slottet är vackert beläget vid havet, i en sänka omgiven av skyddande bergspartier. Slottsmiljön kontrasterar onekligen mot det omgivande skärgårdslandskapet och närheten till havet gör sig ständigt påmind. Upplevelsen av slottsträdgården förändras både under dygnets timmar och med årstidens växlingar. Närmast slottet är trädgården stram och tuktad för att sedan gradvis anpassa sig till det omgivande landskapet. Slottet ser ut att växa upp ur omgivningen!SSPPG-6847

Allmogeträdgården

Tjolöholms by ritade Wahlman med en gemytlig allmogeträdgård i nationalromantisk stil. Denna svenska idyll, med utsikt över jordbrukslandskap och strandängar, skapades för dem som arbetade på godset. Idag är arbetarbostäderna ett kulturhistoriskt upplevelsehotell och allmogeträdgården håller succesivt på att återskapas.Sunset_June-3286

Naturpromenader runt Tjolöholmshalvön

Tjolöholmshalvön är känd för sitt rika djur- och växtliv. Här erbjuds mängder av promenadstigar som passerar naturskyddade gammelekar, strandängar, utsiktpunkter, karga klippstränder och lummiga ädellövsskogar.

Badlivet på Tjolöholm har långa traditioner. I många generationer har besökare njutit av salta bad nedanför slottet. Idag finns här en liten sandstrand för de minsta barnen och en handikappanpassad badbrygga. De stora gräsytorna är perfekta för picknick och lek.July 1st-4195

Cottage garden vid grindstugan

Grindstugans trädgård, med utsikt över strandängarna, är inpirerad av engelska “cottage gardens”. Titta på trädgården vid en promenad förbi huset eller hyr Grindstugan för en natt, weekend eller vecka för att till fullo njuta av den.Will_June 26th-3757