Information från Tjolöholms vänförening

Föreningen Tjolöholms Vänner bildades 1997 och är en stödförening som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Föreningen deltar aktivt i flera av de årliga arrangemangen som anordnas av Stiftelsen Tjolöholm och ger bidrag till utvecklingsinsatser. Till exempel genom lottförsäljning som ger medel till att bidra med material för rosengången, pergolan vid Knot Garden, nya bänkar, strandstädning varje vår och sätter upp och rensar fågelholkar. Föreningen arbetar med att dokumentera livet på Tjolöholm, med betoning på första hälften av 1900-talet, genom insamling av fotografier och via intervjuer. En del av detta material är tillgängliggjort i boken ”Tjolöholms arbetarby – Drömmen om det goda hemmet”, utgiven av Tjolöholms Slott och till försäljning i Tjolöholms Slottsbutik. Föreningen vill även bidra till att synliggöra Tjolöholm genom bland annat informationsblad (ex. TjolöholmsNytt), naturvandringar, seminarier och temakvällar.

Att engagera sig i Tjolöholms Vänner innebär att du träffar många trevliga och likasinnade människor som brinner för att bevara och utveckla de unika natur- och kulturvärden som finns på Tjolöholm. Idag har föreningen drygt 400 medlemmar, men vi blir gärna fler! Du kan vara aktiv eller passiv medlem, huvudsaken är att stödja vår verksamhet/förening och du är då med och bevarar vårt vackra Tjolöholm. Vi har vår- och höstmöten med intressanta visningar eller föreläsare. Vi gör en årlig medlemsresa till spännande resmål och vi har grillfest på stranden vid slottet, det vill man inte missa. Vid skördefest och julmarknad har vi lottförsäljning.

Hösten 2022

Under hösten blir det lottförsäljning på skördefesten och julmarknaden. Hjälp gärna till med försäljningen av lotter. Lördag 1 oktober anordnas en medlemsresa till bland annat Halmstad slott. I samband med Oktobermys på slottet 26 oktober firar föreningen sitt 25-årsjubileum. Klicka här för att läsa om detta och mycket annat i senaste numret av Tjolöholmsnytt.

Rapport från årsmötet den 26 april

I denna vackra vårkväll samlades nästan sextio medlemmar till årsmöte vid Tjolöholms slott.

Kvällen startade med en intressant visning av mor Alma och drängen Nils stuga, i folkmun kallad Esters hus, med en nyanlagd trädgård i gammal stil. Tjolöholms Vänner har sponsrat halmtaket till det huset.

Därefter samlades vi i Manegen och hade årsmötesförhandlingar som leddes av Eva Borg som är vice ordförande i Tjolöholms stiftelse. Styrelsen fick åter förtroende för ytterligare ett år.

Efter förhandlingarna presenterades VD Patrik Olderius som höll ett engagerande anförande om hur det gångna året påverkat verksamheten. Trots pandemin har verksamheten ökat med visningar i slottet, trädgårdskonserter, restaurangen, skördefesten och julmarknaden.

Patrik har visioner för framtiden för att utveckla verksamheten och få intäkter som kan återinvesteras i renoveringar och förbättringar, vilket förenar hans och föreningens vision, nämligen att Tjolöholm ska vara en unik turistattraktion i Kungsbacka kommun och ett attraktivt och konkurrenskraftigt turistmål för såväl svenska som utländska besökare.

Förutom föreningens vision har vi i uppgift att i olika former stödja Tjolöholm långsiktigt och bevara och utveckla den unika natur- och kulturskatt som Tjolöholm utgör. Vännerna har de senaste åren bland annat sponsrat pengar till den nya boken ”Tjolöholm – en sagolik historia”, rosenpergolan på sjösidan, ljusbärare i kyrkan, trädgårdssoffor och under detta år sponsrar föreningen med medel till informationsskyltar och skrindor.

Patrik tackade Tjolöholms vänner för deras engagemang i bland annat strandstädning (tjugoåtta sopsäckar), skötsel av fågelholkar och för ekonomiskt bidrag.

Kvällen avslutades med trevlig samvaro med kaffe och smörgås.

Karin Nilzén och Katarina Cronelid, Tjolöholms vänner

Läs mer i Tjolöholmsnytt

Tjolöholmsnytt hösten 2022

Tjolöholmsnytt våren 2022

Tjolöholmsnytt sid.1-4 2021

Tjolöholmsnytt sid.2-3 2021

Bli medlem

Vill du också bidra med att bevara och utveckla Tjolöholms natur- och kulturvärden? Genom att bli medlem får du tillgång till en rad olika medlemsförmåner, medlemsarrangemang och löpande information från föreningen.

Som medlem får du 50 % rabatt på Tjolöholms årskort. Årskortet berättigar till fria klassiska slottsvisningar, kontinuerliga erbjudanden och 10 % rabatt i slottsbutiken, Storstugan, Kafé Manegen och Tjolöholms Slottshotell samt fri parkering.

Föreningens verksamhet drivs av en styrelse som på helt ideella grunder arbetar för föreningen.

Bli medlem du också! Årsavgiften är endast 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familj, där alla bor på samma adress.

Fyll i ansökan och bifoga den i ett mail till ordförande Inge Andersson på inge.andersson@svenskakyrkan.se, hans mobil är 070 565 00 32. Du kan också skriva uppgifterna i ett vanligt mail.

Föreningens plusgiro är 100 55 37 – 4 eller bankgiro 270 – 5101.

Skriv ditt namn och adress på inbetalningen och om det gäller familj, alla namnen, telefonnummer och e-postadress.