Föreningen Tjolöholms vänner bildades 1997 och är en stödförening, som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Föreningen vill bidra till att synliggöra Tjolöholm genom bl.a. informationsmaterial, naturvandringar, seminarier och temakvällar. Föreningen dokumenterar livet på Tjolöholm, med betoning på första hälften av 1900-talet, genom insamling av fotografier och via intervjuer. En del av detta material är tillgängliggjort i boken ”Tjolöholms arbetarby – Drömmen om det goda hemmet”, utgiven av Tjolöholms Slott 2014.

Föreningen deltar aktivt i flera av de årliga arrangemang som anordnas av Stiftelsen Tjolöholm och försöker även finna vägar att finansiellt bidra till verksamheten på Tjolöholm.