Tjolöholms Slott uppfördes 1898-1904 i engelsk 1500-talsstil av fru Blanche Dickson. Samtidigt byggdes arbetarbyn samt kyrkan och Storstugan. På godset arbetade upp till 200 personer och fru Dickson var mån om att hennes anställda skulle ha möjlighet att besöka kyrkan varje söndag. Fjärås kyrka, insåg hon, låg alltför långt bort, eftersom arbetarna inte hade möjlighet att åka hästdragen vagn utan fick gå hela vägen till fots.

Skotsk stil på kyrkan

Hans Hedlund, känd göteborgsarkitekt, fick i uppdrag att rita en kyrka som skulle byggas på Tjolöholms mark. Kyrkan uppfördes under åren 1903-1904 och den 3 oktober 1904 förrättades den högtidliga invigningen.

Kyrkan är en av två i Sverige som är byggda i ”skotsk” (egentligen engelsk gotisk) stil. Systerkyrkan är Sankta Birgittas kapell i Göteborg, uppförd 1856 av David Carnegie.

I Tjolöholms kyrka finns idag dopfunt, predikstol och träbänkar välbevarade, alla prydda med växtornament. I tornet hänger de två malmklockorna med inskriptionerna ”Guds” och ”Frid”. Utvändigt är kyrkan byggd i grovhuggen granit. Invändigt var det från början klätt med Skrombergaplattor i ljusgult och runt kyrkosalen löpte horisontella band i brunt. Idag finns bara en mindre del av de ursprungliga plattorna kvar, resten är putsad med gul puts. Kyrkan var tänkt att bli belyst genom acetylengas men genom en miss av arkitekten fick man istället använda sig av levande ljus. elektricitet ansågs bli för dyrt. Kyrkan värmdes upp av en kamin.

Dödsbud från predikstolen

Den förste präst som tjänstgjorde på Tjolöholm var Gustaf Ankar. Det var han som en strålande Kristi Himmelsfärdsdag den 24 maj 1906, under pågående konfirmationsgudstjänst i den blomstersmyckade kyrkan, fick mottaga budet om fru Blanche Dicksons död under en resa mellan Ceylon och Aden, på väg hem till Tjolöholm. Dödsbudet lästes upp från predikstolen och försatte församlingen i ett tillstånd av förlamande sorg.

Efter 1923 fanns det inte någon präst anställd på Tjolöholm, utan gudstjänsterna i Tjolöholms kyrka förrättades av präster från Fjärås pastorat.

Kyrkans förfall…

Under andra världskriget och tiden efter var det svårt att få tag i bränsle att värma upp kyrkan med. Under vintrarna hölls istället gudstjänst i huset till höger nedanför kyrkan. 1954 användes kyrkan för sista gången i samband med ett bröllop. Då egendomen förvärvades av Göteborgs stad 1964 satsades alla resurser på upprustning av slottet, medan kyrkan ”lappades ihop” hjälpligt för att inte helt förfalla.

… och upprustning

Efter det att Kungsbacka kommun tillsammans med Västkuststiftelsen köpte godset bildades det på privat initiativ en förening med mål att samla in medel för bevarandet av kyrkan. 1990 påbörjades en yttre renovering av kyrkan, denna avslutades i december 1994 och återinvigningen av kyrkan kunde äga rum jämnt 90 år efter invigningen.

Kyrkan hade ursprungligen inte någon orgel utan endast ett harmonium. Efter en omfattande insamling och ”försäljning” av orgelpipor, fick kyrkan en ny piporgel i 17 stämmor i december 2006. Orgeln är inspirerad av både engelska och svenska orglar från 1900-talets början och ritad och byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Sedan sommaren 2018 finns det även en ljusbärare på plats, skänkt av Tjolöholms Vänner.

Populär bröllopskyrka

Tjolöholms Slottskyrka är idag en omtyckt kyrka för vigslar och dop. Kyrkan används även vid andra tillfällen, t ex de populära jul- och nyårsbönerna. Kyrkan är ekumenisk, alltså öppen för alla kristna samfund. Vill du besöka kyrkan är den öppen dagligen sommartid.