Den brittiska Arts and Crafts-rörelsen växte fram i industrialismens kölvatten i slutet av 1800-talet. Tongivande tänkare, formgivare och arkitekter började kritisera massproduktionen, som de ansåg utarmade det traditionella hantverket. Istället ville de främja användning av äkta material och tillverkning med hög kvalitet enligt gamla principer. Arts and Crafts-rörelsen har mer än hundra år på nacken, men dess ideal känns förvånansvärt samtida. Längtan efter det unika är stark även i det tjugoförsta århundradet, och tankar om hållbarhet och närproducerat är kanske mer relevanta än någonsin. Ett besök på Tjolöholms Slott är därför både en resa bakåt i tiden och en utgångspunkt för nyskapande.

Efter att James Fredrik och Blanche Dickson köpt Tjolöholm 1892 beslutade de sig för att riva den dåvarande slottsbyggnaden för att ge plats åt ett nytt slott. År 1897 utlystes en arkitekttävling och James Fredrik och Blanche lät bygga det förslag som kom tvåa i tävlingen. Förslaget var ritat av en ung lovande arkitekt, Lars Israel Wahlman, då endast 27 år gammal. Han kallade sitt förslag ”Hobgoblin”. 1898 grundlades slottet och 1904 stod det färdigt. Lars Israel Wahlman ritade förutom slottet även omgivande park och trädgård.

Det var ovanligt bland samtida svenska arkitekter att som Wahlman intressera sig för trädgårdskonsten som en väsentlig och integrerad del i arkitekturen. Han ville uppnå en harmoni mellan naturlandskapet och den av människan skapade trädgården och lade ner lust och själ i arbetet. Wahlman hämtade inspiration ur den tidens starka trend, Arts and Craftsrörelsen, som var en reaktion mot massproducerat storskaligt och en vurm för gediget hantverk i såväl slott som trädgård.

INSPIRERAD AV ARTS AND CRAFTS

Bland de mest kända Arts and Crafts-personligheterna i slutet av 1800-talet finns formgivaren William Morris, hågkommen främst för sina textilier och tapeter, och den berömda trädgårdsarkitekten Gertrude Jekyll, som formgav hundratals engelska trädgårdar. De verksamma inom Arts and Crafts-rörelsen inspirerades av 1500-talet, en tid som man tyckte präglades av högtstående hantverk. Ofta ser man stildrag från Tudortiden i Arts and Crafts-trädgårdar, så även på Tjolöholms Slott. Parken präglas, helt enligt idealet, av förhållandet till den vilda naturen. Den tuktade trädgården, med sina trimmade gräsmattor och formklippta buskar, ger intryck av att flyta ihop med den omgivande naturen, och den har även ett tydligt samband med slottsbyggnaden. 49 gräsrutor i ett geometriskt mönster leder fram till slottsporten, och nedanför dem finns en stor grästrappa, även den inspirerad av 1500-talsträdgården. På havssidan av slottet ligger en typisk ”sunken garden”, en nedsänkt del av trädgården.

Arts and Craft var en inspiration för den svenska nationalromantiken. Wahlman var tydligt nationalromantisk i sin stil och han blandade sina intryck från den svenska landsbygden med det brittiska. Han hade en särskild förkärlek för svenska timmerhus. Han tog intryck av brittisk villa- och landskapsarkitektur och jugendstil. Så här beskriver Wahlman själv ambitionen de haft med trädgården: ”Trädgården! Det förvånar er säkert att se, vilken kostnad vi lagt ner på trädgården, – det är ej vanligt i Sverige. Men vi ville ha en liten trädgård, ett vackert riktigt litet feérnas rike, och som vi ej hade en trollstaf och kunde få det gratis, så har det möda och arbete varit”.

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER

Det var populärt bland Arts and Crafts-förespråkarna att skapa rumslighet i trädgården med hjälp av häckar, murar och buskage. De små rummens enskildhet kontrasterades med siktlinjer som ledde ut ur trädgården, i ambitionen att skapa ett oändlighetsperspektiv. På Tjolöholm blir detta extra intensivt, då man från trädgården kan blicka ut mot den öppna horisonten och vandra genom den nyligen restaurerade rosengången som förbinder slottet med havet.

Arts and Crafts-rörelsens trädgårdsdesigners inspirerades mycket av klosterträdgårdar och munkarnas stora växtkunskap. I trädgårdarna från den här tiden finns ofta en ”knot garden”, ett kvadratiskt område med geometrisk design, fyllt med doftande örter och kryddväxter. Arkitekten Wahlman gjorde två utförliga ritningar av knot gardens till Tjolöholm. Ingen av trädgårdarna anlades men på Tjolöholm återskapas just nu slottets knot gardens efter Wahlmans originalritningar. Det finns även fler rabatter skapade enligt Arts and Crafts-rörelsens ideal – de ska framstå som frodiga, nästan lite stökiga, samtidigt som allt är noga planerat för att ge intryck av att naturen själv åstadkommit blomsterprakten. Av den anledningen blandas gärna perenner, lökväxter, rosor och buskar. Jorden får inte ligga bar, vilket den ju heller aldrig gör i naturen.

Det tidiga 1900-talets trädgårdsmästare använde sig gärna av lokala växter, för att säkerställa kvaliteten och gynna odlarna i närområdet. Samma sak gällde hantverket – för att vara säker på att arbetet blev väl utfört lät man gärna lokal arbetskraft skapa trädgårdens möbler, murar och gångar.