Drömmen om det goda hemmet står i fokus i museistugan ”Hemtrefnaden” i Tjolöholms Allmogeby. Huset är restaurerat till ursprungligt skick och inretts enligt den ideologi som förespråkades av såväl familjen Dickson som sekelskiftets tongivande tänkare. Här kan du se hur man tänkte sig att arbetarna skulle leva och få veta mer om livet på godset förr i tiden. Även trädgården har återställts och idag blivit en grönskande köksträdgård som levererar grönsaker och bär till serveringen i Storstugan.

I samband med öppnandet av museistugan gavs boken “Drömmen om det goda hemmet – Förr och nu i arbetarbyn på Tjolöholms Slott” ut. I boken kan du läsa mer om tidens ideal, livet på godset och de omfattande restaureringarna som gjorts under senare år, samt ta del av en mängd fotografier från förr och nu. Boken finns bland annat att köpa i Tjolöholms Slottsbutik. Hemtrefnaden är öppen dagligen sommartid samt under vissa evenemang, t ex skördefest och julmarknad.Fam Fahlström med 7 barn