Tf vd

Hans Helander, 0300 – 40 46 00, hans.helander@tjoloholm.se

HR- och personalchef

Elisabeth Elfström, 0300-40 46 04, elisabeth.elfstrom@tjoloholm.se

Ekonomichef

Maja Alfvegren, 0300-40 46 14, maja.alfvegren@tjoloholm.se

STABEN

Bokningsansvarig

Pia Price, 0300-40 46 00, info@tjoloholm.se

Event Manager

Philippa Lindberg, 0300-40 46 13, philippa.lindberg@tjoloholm.se

Ekonomiassistent

Lars-Gunnar Jacke, 0300-40 46 07, lars-gunnar.jacke@tjoloholm.se

Ansvarig Allmogebyns boende

Christina Qvil, 0300-40 46 00, christina.qvil@tjoloholm.se