“The Arts and Crafts Movement” uppstod som en konstriktning i Storbritannien under slutet av 1800-talet och hade mycket stort inflytande på hantverk, arkitektur, trädgårdskonst och inredning. Termen avser även inredningsarkitektur under perioden jugend och Art déco, dvs ungefär 1910-1925.

Kvalitet och konstnärlighet

Arts and Crafts-rörelsen startades som en av flera rörelser som eftersträvade en stil som var specifik för 1800-talet och kom till som en reaktion mot de eklektiska, historiska stilarna och de stilimiterande industriprodukter som den industriella revolutionen hade skapat. Rörelsen förordade hantverksföremål i stället för maskintillverkade produkter och en personlig stil i stället för de historiska stilarna. De tog avstånd från den torftiga industriella produktionen av konstföremål och arkitektur och ville se en återgång till traditionellt konsthantverk, och upphöjde hantverkare till status av konstnärer. Det finns en viss preferens för nygotik och lantlig idyll, och många föremål som producerades lämnades medvetet ofärdiga för att ge ett mer rustikt intryck.

Från skönhet till fantasy

Den mest namnkunnige företrädaren för Arts and Crafts-rörelsen var engelsmannen William Morris, 1834-1896. Han var konstnär, formgivare och författare. Morris målsättning var att skapa överkomliga men vackra föremål för vanliga människor, men i verkligheten var det bara var ett fåtal ur de övre klasserna som hade råd med hans omsorgsfullt tillverkade och därmed mycket dyrbara föremål. Hans mönstrade tyger och tapeter säljs ännu idag över hela världen, under licens av tygproducenten Sanderson & Sons och varuhuset Liberty i London. Morris var även verksam som författare och räknas som en av de första fantasy-författarna. Hans verk har inspirerat till bland annat JRR Tolkiens trilogi Sagan om Ringen. År 1859 lät Morris uppföra Red House i Bexleyheath i Kent, som idag är ett av Storbritanniens nationella besöksmål. 1877 grundade Morris Society for the Protection of Ancient Buildings och hans antikvariska och bevarande arbete ledde indirekt till grundandet av National Trust.

I Sverige företräddes Arts and Crafts-rörelsen bland annat av arkitekten Ragnar Östberg. De mest betydelsefulla inslagen i Sverige är Tjolöholms Slott och parkanläggningen på säteriet Adelsnäs. Den mest namnkunnige företrädaren för Arts & Craft i Sverige var konstnären Carl Larsson. Han skapade en svensk Arts and Crafts-stil när han tillsammans med sin fru Karin utformade konstnärshemmet Lilla Hyttnäs i Sundborn.