Hör Tjolöholms slottsträdgårdsmästare John Taylor berätta om sitt senaste trädgårdsprojekt.

Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark och trädgård, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar John Taylor och godsets skickliga trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Sveriges mest brittiska trädgård.

Under föredraget berättar John om projektet Knot garden (broderiträdgård) som anlagts i Tjolöholms slottsträdgård, utifrån arkitekt Lars Israel Wahlmans ritningar. Med stor sannolikhet blev denna knot garden aldrig anlagd när slottet byggdes. Orsakerna kan vara flera, men med tanke på trädgårdens brittiska utformning och på att det finns detaljerade ritningar är syftet att göra platsen färdig och ge trädgården det viktiga attribut som är vanligt i slottsträdgårdar i England. Arbetet beräknas vara helt klart 2019, bland annat kvarstår en pergola som ska uppföras som en förlängning av rosengången.

Köp biljett