Är du intresserad av byggnadsvård? Följ med på en temavandring runt de centrala delarna av egendomen och lyssna på hur vi på Tjolöholm arbetar med byggnadsvård. Bland annat kommer vi stanna till vid rekonstruktionen av Esters och Allmogebyn, vidare bort till Magasinet för att avsluta vid slottet och mausoleet.

Visningen inleds med en kortfattad historik om egendomen som helhet och dess sammanhang. Temat på byggnadsvård fortsätter därefter med perspektiv på olika ställningstaganden och förhållningssätt gentemot kulturmiljön. Upplägget varvas med inspel och nedslag i arkitekturhistoria, hantverk, bevarandefrågor och ett visst mått av kuriosa kring Tjolöholm.

Datum och tider: 19 juli kl 10, 16 augusti kl 10 och 23 augusti kl 10. Visningen tar ca 90 minuter och hålls på svenska.

Pris: 150 kr per person. Klicka här för att köpa biljett.

Samlingsplats: Utanför kyrkan uppe på höjden mellan Allmogebyn och restaurangen Storstugan. Observera att vi främst vistas utomhus, så tänk på att ha fotriktiga skor och kläder efter väder!