Nu har en knot garden (broderiträdgård) anlagts i Tjolöholms slottsträdgård, utifrån arkitekt Lars Israel Wahlmans ritningar. Med stor sannolikhet blev denna knot garden aldrig anlagd när slottet byggdes. Orsakerna kan vara flera, men med tanke på trädgårdens brittiska utformning och på att det finns detaljerade ritningar är syftet att göra platsen färdig och ge trädgården det viktiga attribut som är vanligt i slottsträdgårdar i England. Arbetet beräknas vara helt klart 2019, bland annat kvarstår en pergola som ska uppföras som en förlängning av rosengången.

Arkitekten ritade både slott och trädgård

Tjolöholms Slott är ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman. Wahlman ritade förutom slottet även omgivande park och trädgård. Det var ovanligt bland samtida svenska arkitekter att som Wahlman intressera sig för trädgårdskonsten som en väsentlig och integrerande del i arkitekturen.

Tjolöholms ambition är att verka för att Wahlmans intentioner med trädgården ska förverkligas genom en satsning som hittills bland annat resulterat i nya perennrabatter designade i Arts and Crafts-anda samt den restaurerade rosengång som invigdes under 2016. Parkanläggningens olika trädgårdsrum har olika karaktär och nu förverkligas knot garden, en annan del av Wahlmans trädgårdsskapelse.

Broderiträdgård vid havet

På västra terrassen, mellan slottet och havet, finns en skyddad plats bestående av två kvadratiska ytor omgärdade av låga murar. Wahlman hade här planerat en broderiträdgård bestående av klippt buxbom och idegranar. I Storbritannien kallas trädgårdstypen för en knot garden (knut-trädgård).

I en knot garden formar låga klippta häckar olika typer av geometriska mönster som vävs in i varandra i snillrika kompositioner. Trädgårdarna blir som gröna smycken som kontrasterar vackert mot mindre tuktade omgivningen. I ytorna mellan häckarna planteras bland olika aromatiska växter och kryddväxter. Ofta används någon form av markdekoration för att förstärka kontrasterna, exempelvis dekorativ singel eller marmorkross.

Vill du vara med att bidra till denna fantastiska trädgård? Alla bidrag, stora som små, emottages tacksamt på Swish, nummer 123 671 32 42. Märk bidraget med Knot garden.