I barnkammaren växte de fyra sönerna Bonde upp. De var barnbarn till James Fredrik och Blanche Dickson, och söner till greveparet Blanche och Carl Bonde.

Lek och uppfostran

I barnkammaren – precis som i tjänstefolkets utrymmen – är de mörka träpanelerna bannlysta. Rummen är ljusa och präglas av vitmålade paneler. Tillsammans med sin guvernant disponerade barnen tre rum med tillhörande badrum. I det så kallade hallandsrummet undervisade guvernanten barnen och där intogs även alla gemensamma måltider.

I barnkammaren visas idag många av barnen Bondes leksaker, jämte några av grevinnan Bondes eleganta klänningar.