Arkitekt Lars Israel Wahlman ritade Tjolöholms by med tillhörande allmogeträdgårdar i nationalromantisk stil. Detta allkonstverk, med utsikt över jordbrukslandskap och strandängar, skapades i början av 1900-talet för de som arbetade på godset.

Stiftelsen Tjolöholm rekonstruerar Esters hus efter L I Wahlmans ursprungliga ritningar under 2018-2020. Projektet genomförs i samarbete med Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen i Halland. De två bostäderna i Esters hus kommer från och med 2021 vara tillgängliga som hotellstugor.

Utanför huset skapas en allmogeträdgård vid Esters hus, ritad av trädgårdsmästare John Taylor med avstamp ifrån den svenska allmogens trädgårdsideal.

Rekonstruktion

Esters hus är den sista kvarvarande bostadsbyggnaden i allmogebyn som inte blivit iordningställd till ursprungligt skick. Byggnaden anpassades och byggdes om under 1950-talet för familjen Karlsson som bodde i huset från 1940-talet och fram till 2016. Syftet med ombyggnaden var då att modernisera bostaden till tidens standard. Byggnadens form och volym förändrades och Wahlmans ursprungliga intentioner med byggnaden och byn likaså.

Den pågående rekonstruktionen kommer att återställa byggnadens ursprungliga arkitektoniska form, volym och detaljer som ger liv åt byns särpräglade karaktär. Bostädernas interiörer återskapas utifrån originalritningarna, nya snickerier tillverkas som kopior av de ursprungliga och kakelugnar och vedspisar installeras. Nya tillägg görs i form av bland annat moderna kök och badrum samt fullständig handikappanpassning i de båda hotellstugorna.