Utformingen av slottshagen og slottsparken ved Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestisjefylte private hageoppdrag. Tjolöholm er et eksepsjonelt slottsmiljø, ikke minst på grunn av at Wahlman har vært nesten alene om utarbeidelsen – tilsynelatende uten økonomiske begrensninger.

Slottet ligger vakkert ned mot havet, omgitt av beskyttende berg. Slottsmiljøet kontrasterer mot den omgivende skjærgården og nærheten til havet gjør seg stadig gjeldende. Opplevelsen av slottshagen forandres både i løpet av døgnets timer og med årstidenes vekslinger. Nærmest slottet er hagen stram og tuktet for siden å gradvis bli tilpasset det omgivende landskapet. Det ser ut som om slottet vokser opp av omgivelsene!

Les mer på svensk side.