Vill du bevara känslan av storslagen miljö och samtidigt inspirera till nytänkande och utveckling som VD för Stiftelsen Tjolöholm? Då kan det här vara möjligheten för dig!

Vi rekryterar nu VD som vill ta vid och förverkliga visionen om ett blomstrande Tjolöholm. Vi söker dig som har egna tankar och idéer om hur du tillsammans med styrelsen, medarbetare och andra aktörer både kan utveckla och förvalta Tjolöholm som besöksdestination med bl.a. natur, friluftsliv och kulturupplevelser. Vi vill att destinationen Tjolöholm ska attrahera besökare såväl lokalt, regionalt som internationellt.

Som VD för Stiftelsen Tjolöholm ansvarar du för stiftelsens löpande förvaltning av ett av landets mest omtyckta besöksmål. Tjolöholm välkomnar årligen runt 250 000 besökare till området, har intäkter på knappt 35 miljoner kronor, ca 25 heltidsanställda inom en rad olika professioner samt ca 100 säsongs- och visstidsanställda. Intäkterna kommer från serveringar, visningar, evenemang, parkeringar, konferens, boende, butik, arrenden, offentliga bidrag med mera.

Rollen som VD har övergripande ansvar för att
• Leda, utveckla och följa upp verksamhetens mål, resultat och kvalitet
• Ha det samlade operativa ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi
• Rapportera till stiftelsens styrelse, huvudman är Kungsbacka Kommun.
• Ansvara för bevarandet av Tjolöholms egendom som kulturarv och utvecklingen av Tjolöholm som besöksmål
• Ansvara för inkomstbringande aktiviteter och identifiera nya möjligheter att öka intäkterna
• Ansvara för underhålls- och utvecklingsfrågor kring verksamhetens fastigheter, trädgårdar, naturområden samt jord- och skogsbruk
• Aktivt delta i och söka bidrag för samverkansprojekt
• Företräda stiftelsen, träffa samarbetspartners och skapa kontakter för att bygga och utveckla relationer inom nätverk, näringsliv, stat, kommuner, region, internationella och nationella föreningar och organisationer

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR

Genom ditt ledarskap får du andra att vilja och våga. Du är modig, inspirerar till nytänkande och utveckling samt ger medarbetarna rätt befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt sätt att möta människor med värme och energi skapar entusiasm och arbetsglädje hos dina medarbetare. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl medarbetare som övriga intressenter både internt och externt.

Rätt person för jobbet trivs i en verksamhet med ett konstant pågående förändrings- och förbättringsarbete av Tjolöholm som plats och destination, där fokus ligger på kvalitet, mål och resultat. Med hög kapacitet planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete effektivt. För att få affärsmässighet i kombination med det kulturhistoriska arvet, förväntas du kunna identifiera lönsamma möjligheter till utveckling, detta i ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet och god kommunikation. Det krävs att du kan hushålla med resurserna och finna effektiva lösningar, och att du kan ta dig an både stora och små frågor.

Vi ser att du som söker har mångårig erfarenhet av ledarskap med resultatansvar av minst motsvarande storlek inom destinations- eller turismnäring. Du har också dokumenterad erfarenhet av att driva affärsverksamhet med gott resultat.

Erfarenhet av arbete inom marknadsföring, kulturhistoriska byggnader och affärsutveckling är meriterande, liksom om du tidigare varit chef över chefer. Har du dessutom kunskap inom avtalsjuridik är även detta en merit.

VI ERBJUDER

Vi kan erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter inom en bred verksamhet med lång tradition och unik roll i samhället. Du får självständigt ansvar inom de ramar som styrelsen lägger i form av budget och verksamhetsplan och de ramar som stiftelselagen och stiftelsens stadgar ger. Du kommer att få ett stort nätverk av samarbetspartners, kommun, region, länsstyrelse och många kontakter med besökare och andra. Dessutom får du en fantastiskt vacker arbetsmiljö!

INTRESSEANMÄLAN

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via kungsbacka.se senast den 3 december 2020. Handlingar som inkommer till Kungsbacka kommun blir allmän handling.

För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Lisa Mastalir, 0727-232724 lisa.mastalir@source-executive.se eller Linda Bellis, 0707-839600, linda.bellis@source-exeutive.se. Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se