Tjolöholms bröllopsblogg »

BILDSKATT FRÅN KÄLLARARKIVET!

Tjoloh 04

Egendomen Tjolöholm är känd sedan 1200-talet, då den omnämns i den danske Kong Valdemars Jordebog. Under seklen därefter kan ägarlängden stoltsera med en mängd namnkunniga släkter. Det köptes 1751 av landshövding Hans Hummelhielm och 1774 av Göteborgsgrosshandlaren Anders Swalin. Det var fideikommiss i hans släkt till 1841, då engelsmannen Richard Dann köpte det. Hans arvingar sålde 1863 Tjolöholm till Werner Santesson, som 1867 lät bygga en slottslik herrgård i italiensk renässansimitation. Efter redan 30 år var herrgården i dåligt skick. År 1892 köptes Tjolöholm av paret James Fredrik och Blanche Dickson.

The Tjolöholm estate dates back to the 13th century, when it was mentioned in the Danish King Valdemar’s land registry. Through the following centuries it was owned by many distinguished families. In 1892 Tjolöholm was bought by James Fredrik and Blanche Dickson. When they bought the estate there was an existing manor, built in the Italian Renaissance style. It was only thirty years old but already in bad condition.

Page0001

vykort på gamla slottet skickat runt 1904

gamla slottet vykort skickat 1903

Gamla slottetbibliotek i gamla slottet

1897 utlyste Dickson en arkitekttävlan om ett slott i Elizabetansk stil och trots sin andraplats med bidraget ”Hobgoblin” gick uppdraget att rita slottet till Lars Israel Wahlman. Inspiration hämtades, inte minst, från den brittiska Arts- & Craftrörelsens förkärlek för materialäkthet och högkvalitativt konsthantverk. Kort efter att slottet påbörjats avled James Fredrik Dickson till följd av blodförgiftning som han fått genom att vira stanniolpapper från en flaska om ett skadat finger för att stämma blod, och slottsbygget fullföljdes av Blanche Dickson. Det stod klart år 1904.

In 1897 the Dicksons set up a competition for a design of an Elizabethan Castle. Wahlman’s entry ‘Hobgoblin’ came in second place, but it was he who received the commission. The majority of his inspiration came from the Arts and Crafts movement’s fondness for natural materials and high quality artisan handcrafts. The aspiration was to create a home that was both comfortable and dignified. The castle’s architect Lars Israel Wahlman not only designed the castle, but also the surrounding parkland and Arts and Crafts style garden. Shortly after the building work began James Fredrik Dickson passed away. He died of blood poisoning, which he had contracted by wrapping foil from a bottle of wine around a cut finger to stop the bleeding. Blanche Dickson continued the castle’s building work and in 1904 the castle was finished, and the old manor pulled down.

arbetare utanför slottet

Slottet byggs 1902

vykort slottet skickat 1904

Byggtiden

Slottets planlösning är sinnrik och komplicerad, strikt indelad i olika sfärer: herrskap, gäster, barn och tjänare hade sina egna avdelningar. Både exteriör och interiör präglas av en hantverksmässigt hög kvalitet med många, ofta oväntade, detaljer. Trots den elisabetanska fasaden är jugendstilen tydlig och de böljande linjerna och stiliserade blom- och växtmotiv återfinns i hela slottet. I sitt renässansskal döljer slottet en komfort på toppen av sekelskiftets förmåga. Slottet uppvärmdes genom ett rikt förgrenat varmluftssystem – de många öppna spisarna till trots. Badrummen utrustades med snillrika, rundspolande duschar som fru Dickson sett på Hotel Bristol i Berlin.

The castle’s building plan is creative and complex. The building is carefully divided in different sections for nobility, guests, children and servants. Both the interior and exterior of the castle are very detailed, and display a high level of quality handicraft. The Elizabethan façade has hints of Art Nouveau style, and the flowing lines and stylised flower and plant themes reoccur throughout the whole castle.

Page0004

Page0001

Tjolöholm slottet vykort trädgård taxusar

Tjolöholm

1906 for Blanche Dickson till Ceylon för ett besök hos sina bröder, som drev en teplantage där. Under den långa sjöresan hem drabbades hon av dysenteri och avled mitt ute på den Indiska oceanen. Tjolöholm ärvdes av parets dotter Blanche, gift med greve Carl Bonde. Tillsammans med de fyra sönerna bodde familjen på godset fram till 1920, då makarna skilde sig. Efter det tillbringade Blanche Bonde somrar och helger på Tjolöholm, men vinterhalvåret bodde hon i Stockholm. Efter 1951 kom hon inte att bo på Tjolöholm mer, slottet stod ouppvärmt och förföll alltmer. Efter Blanche Bondes död köptes hela egendomen av Göteborgs stad, som öppnade upp slottet för allmänheten. Sedan 1987 är godset en stiftelse med Kungsbacka kommun som huvudman.

In 1906 Blanche Dickson travelled to Ceylon to visit her brothers, who ran a tea plantation on the island. On the long boat journey home she contracted dysentery and died, in the middle of the Indian Ocean. Tjolöholm was left to the couple’s daughter Blanche, and her husband, the Count Carl Bonde. The couple and their four sons lived on the estate until the pair separated in 1920. After the divorce Blanche Bonde spent her summers and weekends at Tjolöholm, and the winter months in Stockholm. In 1951 the Countess moved away from Tjolöholm for good. The castle stood unused, and deteriorated gradually. After her death the estate was bought by Gothenburg City Council, and was opened to the public. Since 1987 the castle has been part of a trust fund, with Kungsbacka municipality as the responsibly authority.

Bild som får användas. Bloggen heter Byemmak

TJOLÖ

Välkomna! Welcome!

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*