Anna Segerbrant

Alla vet att masker inte har förmågan att röra sig utan är konstanta. Men när en mask sätts framför ett ansikte och kroppen börjar röra sig läser vi in kroppsspråket i masken och tror på något sätt att den ändrar uttryck. Denna illusion fascinerar konstnären Anna Segerbrant, hon blir nyfiken på vad masken ska säga till var och en som betraktar den.

Anna Segerbrant hämtar gärna inspiration från djurens värld. I deras oförställda ansikten finns mycket utrymme för människor att tolka in värderingar. Leken med att förmänskliga djuren öppnar dörrar till fantasin.
”Att det blev just masker för mig beror mycket på att jag ville göra allt” säger Anna Segerbrant. ”Jag ville stå på scenen och där ville jag dansa, spela teater och musik samt hålla på med cirkus. Utöver det fanns en stor lust till att skapa bildkonst. Med masken får allt detta plats inom en och samma ram.”