Tjolöholms Allmogeby tillkom samtidigt som slottet, i början av 1900-talet. Ett gods av Tjolöholms storlek krävde stor arbetsstyrka, bland annat fanns här förvaltare, rättare, ladugårds- och stallförman, trädgårdsmästare, kusk, jägare, smed och snickare. Dessutom bodde ett antal statarfamiljer på egendomen.

Stugorna i Tjolöholms by grupperades runt två ekbevuxna kullar och bestod av ett enfamiljhus, fem tvåfamiljshus och en sjukstuga. I anslutning till byn så byggdes även en kyrka och Storstugan, som fungerade som ett ”folkets hus” med samlingssal för arbetarna, bibliotek och skola för de minsta barnen.

Varje bostad i byn hade en egen trädgårdstäppa inhägnad av staket samt eget hönshus. Blanche Dickson brukade inspektera trädgårdarna och delade ut priser til de mest välskötta. Husen inreddes med ett rum och kök, men planlösning och dekorationer varierade mellan husen. Alla takspiror, fönsterfoder och vindskivor utformades individuellt för varje bostad.

Bostäderna skulle vara lättskötta och tillgodose framför allt husmoderns behov. Belöningar delades ut av Blanche Dickson till dem med det renaste och prydligaste hemmet. Invändigt var stugorna klädda med lockpanel, olivgrön i köket och gammalrosa i rummet. Stugan inreddes med väggfasta skåp och långbänk, vars ryggstöd kunde fällas ner och bli till sovplatser. Runt spisen fanns det ett skrank för att ge husmodern en egen fredad vrå och skydda barnen från spisens värme.

Byn är ett uttryck för tidens sociala ansvarskänsla och för tanken att ”skönhet förädlar människan”. Genom vackra och ändamålsenliga hem skulle människorna bli lyckliga och kunna skapa ett bättre samhälle.

Det fanns också ett växande behov av arbetskraft. Emigrationen var hög och statarna flyttade ofta, mycket på grund av dåliga bostäder. Byn blev ett medel att förmå statarna att stanna på godset. För att förstärka samhörigheten införskaffades en nationaldräkt till kvinnor och barn i byn att bära vid festliga tillfällen. Blanche Dickson höll sig noga underrättade om sina anställdas hälsa och varje nyfött barn fick fem kronor insatt på en sparbanksbok.

Av de sju husen i Allmogebyn används idag fem hus för hotell- och semesterboende och ett hus är uthyrda till fastboende. Det sjunde huset, museistugan Hemtrefnaden, är restaurerat och återställt till det ursprungliga skicket. Huset används till visnings- och programverksamhet och runt huset finns en köksträdgård.

Följ med på en rundtur i byn genom att klicka på respektive hus i vänsterspalten (mer information om hus 4 kommer inom kort!