Tjolöholm gods har väldigt mycket att erbjuda de som vill promenera i vacker natur och kulturmiljö. På var sida av slottet finns kustnära lövskogar huvudsakligen bestående av ek men med inslag av bok, rönn, oxel, al, tall mm. Där växer gott om enar, kaprifol, brakved och vide. Där hittar du örter som bland annat blåsippor, ängskovall, getrams och liljekonvalj men också sällsynta arter som långsvingel, stor häxört och lundvårlök.

Nedanför slottets östra terrass kan man svänga av och passera igenom Halmhyddan. På andra sidan finns en äng och en damm. Här finns familjen Dicksons lekstuga till barnen som numera fungerar som ett sommarcafé. I dammen växer det näckrosor.

I skogarna på denna sidan finns två iordningsställda promenadstigar. Skogstigarna runt ängen är bitvis stenlagda. Följer man dessa ner för berget mot havet kommer man till platsen där Dicksons badhus en gång stått.
Numera är här en uppskattad allmän badplats.

Förutom de vackra lövskogarna på bägge sidor om slottet finns också ett fantastiskt stigsystem i Mellanskog, Stormhult och framförallt i Storeskog. Dit kommer man antingen via en stig som mynnar mellan Magasinet och stallbyggnaderna eller via en stig som löper längs strandkanten. Tre förslag på promenader föreslår vi. Dicksons promenad(4,1 km), Jägarns stig på 5,5km och Grevens runda(4,8km). Många av stigarna är ambitiöst stenlagda, på initiativ av fru Dickson, vid sekelskiftet.

Ledes icke här konsten från naturen? Allt människans bildande verk ja tom förstörandet var en gång ”konst”, icke så maskinens. Icke heller så den som maskin arbetande människan. Men trädgårdens mästare formade, så länge de verkade, jord av torf och träd. Och af sten och fällda vildträd byggde han människors och tama växters gemensamma hem. Lars Israel Wahlman 1907

Klicka här för att komma till kartor över Tjolöholmshalvön.