I de upphöjda bäddarna mellan Manegen och Vagnmuseet visas tillfälliga växtkompositioner skapade av inbjudna trädgårdsdesigners på för året aktuellt tema. Många olika blandade vårlökar i vitt kommer blomma under våren 2016 i bäddarna.

Fortsätt till Allmogebyn, Storstugan och Slottskyrkan.