Grindstugan, ett korsvirkeshus i Tudorstil med ett tillhörande vakttorn, var det första man möttes av när man kom till slottet förr. Trots att porten breddats är infarten inte längre aktuell som infart, nu är istället vägen besökare reser till slottet via dragen förbi Storstugan och runt Allmogebyn.

Grindstugan kommer man till om man går till fots från slottsområdet genom den högstammiga parkliknande ädellövskogen. Vägen till Grindstugan är skyltad från byggnaden Manegen. I grindstugans trädgård kan du få se Japansk skenkamelia, praktmagnolia, vita vresrosor lavendel och örter som vårtörel, aklejor och ormöga.

Grindstugans trädgård sköts av gruppen Historia och Framtid, Kungsbacka Trädgårdsvänner.

Klicka här för att komma till trädgårdens omgivningar.