Blanche lät uppföra praktiska bostäder åt arbetarna för att knyta dem till godset. Det är en samling stugor i nationalromantisk stil samlade i Allmogebyn, ritade av arkitekt Wahlman. Varje familj hade sin egen trädgård omgärdad av staket där de odlade grönsaker och bär till husbehov. Stugorna kan numera hyras för övernattning. En stuga, Hemtrefnaden, är ett museum.

I flera av trädgårdarna växer det perenner och gammaldags buskrosor. I Hemtrefnadens trädgård finns bärbuskar, flera gammeldags rosor som till exempel polkagrisrosen `Rosa Mundi´, många äldre typer av perenner som stormhatt, aklejor och stockrosor. Här finns ett grönsaksland med örter, annueller och äldre sorter av grönsaker. Längs staketet växer vresrosen `Roseraie de l´Hay´.

Storstugan byggdes ursprungligen som Folkets hus och skola för arbetarna men används idag som restaurang. Runt Storstugan kan du se stockrosor, fjärilsbuskar, gammaldags rosor och perenner. Slottskyrkan lät Blanche bygga eftersom det var långt för arbetarna att ta sig till Fjärås kyrka. Slottskyrkan ritades av en göteborgsarkitekt, Hans Hedlund, och uppfördes 1904. I rabatter och skogsomgivningar kring Slottskyrkan finns ett stort antal vilda arter av rosor planterade.

Klicka här för att fortsätta till Grindstugan.