Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar slottets trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Nordens mest brittiska trädgård och erbjuda besökarna en skönhetsupplevelse utöver det vanliga.

Inspirerad av Arts and Crafts

Den brittiska Arts and Crafts-rörelsen växte fram i industrialismens kölvatten. Tongivande tänkare, formgivare och arkitekter började kritisera massproduktionen, som de ansåg utarmade det traditionella hantverket. Istället ville de främja användning av äkta material och tillverkning med hög kvalitet enligt gamla principer. Bland de mest kända Arts and Crafts-personligheterna finns formgivaren William Morris, hågkommen främst för sina textilier och tapeter, och den berömda trädgårdsarkitekten Gertrude Jekyll, som formgav hundratals engelska trädgårdar. Arkitekten Lars Israel Wahlman, som 1897 ritade såväl slottet som arbetarbyn och trädgården på Tjolöholm, var mycket inspirerad av de samtida idealen.

De verksamma inom Arts and Crafts-rörelsen inspirerades av 1500-talet, en tid som man tyckte präglades av högtstående hantverk. Ofta ser man stildrag från Tudortiden i Arts and Crafts-trädgårdar, så även på Tjolöholms Slott. Parken präglas, helt enligt idealet, av förhållandet till den vilda naturen. Den tuktade trädgården, med sina trimmade gräsmattor och formklippta buskar, ger intryck av att flyta ihop med den omgivande naturen, och den har även ett tydligt samband med slottsbyggnaden. 49 gräsrutor i ett geometriskt mönster leder fram till slottsporten, och nedanför dem finns en stor grästrappa, även den inspirerad av 1500-talsträdgården. På havssidan av slottet ligger en typisk ”sunken garden”, en nedsänkt del av trädgården.

Rumslighet och siktlinjer

Det var populärt bland Arts and Crafts-förespråkarna att skapa rumslighet i trädgården med hjälp av häckar, murar och buskage. De små rummens enskildhet kontrasterades med siktlinjer som ledde ut ur trädgården, i ambitionen att skapa ett oändlighetsperspektiv. På Tjolöholm blir detta extra intensivt, då man från trädgården kan blicka ut mot den öppna horisonten och vandra genom den nyligen restaurerade rosengången som förbinder slottet med havet.

Arts and Crafts-rörelsens trädgårdsdesigners inspirerades mycket av klosterträdgårdar och munkarnas stora växtkunskap. I trädgårdarna från den här tiden finns ofta en ”knot garden”, ett kvadratiskt område med geometrisk design, fyllt med doftande örter och kryddväxter. Arkitekten Wahlman gjorde två utförliga ritningar av knot gardens till Tjolöholm. Ingen av trädgårdarna anlades men slottet har som mål att anlägga dem efter Wahlmans ritningar. Rabatter skapade enligt Arts and Crafts-rörelsens ideal finns däremot redan att beskåda. Arts and Crafts-rabatten ska vara frodig, nästan lite stökig, men allt är noga planerat för att ge intryck av att naturen själv åstadkommit blomsterprakten. Av den anledningen blandas gärna perenner, lökväxter, rosor och buskar. Jorden får inte ligga bar, vilket den ju heller aldrig gör i naturen.

Det tidiga 1900-talets trädgårdsmästare använde sig gärna av lokala växter, för att säkerställa kvaliteten och gynna odlarna i närområdet. Samma sak gällde hantverket – för att vara säker på att arbetet blev väl utfört lät man gärna lokal arbetskraft skapa trädgårdens möbler, murar och gångar.

Arts and Crafts-rörelsen har mer än hundra år på nacken, men dess ideal känns förvånansvärt samtida. Längtan efter det unika är stark även i det tjugoförsta århundradet, och tankar om hållbarhet och närproducerat är kanske mer relevanta än någonsin. Ett besök på Tjolöholms Slott är därför både en resa bakåt i tiden och en utgångspunkt för nyskapande.