Efter att James Fredrik och Blanche Dickson köpt Tjolöholm 1892 beslutade de sig för att riva den dåvarande slottsbyggnaden för att ge plats åt ett nytt slott. År 1897 utlystes en arkitekttävling och James Fredrik och Blanche beslutade sig för att låta bygga det förslag som kommit tvåa i tävlingen. Förslaget var ritat av en ung lovande arkitekt, Lars Israel Wahlman, då endast 27 år gammal. Han kallade sitt förslag ”Hobgoblin”. 1898 grundlades slottet och 1904 stod det färdigt.

Lars Israel Wahlman ritade förutom slottet även omgivande park och trädgård. Det var ovanligt bland samtida svenska arkitekter att som Wahlman intressera sig för trädgårdskonsten som en väsentlig och integrerad del i arkitekturen. Han ville uppnå en harmoni mellan naturlandskapet och den av människan skapade trädgården och lade ner lust och själ i arbetet. Wahlman hämtade inspiration ur den tidens starka trend, Arts and Craftsrörelsen, som var en reaktion mot massproducerat storskaligt och en vurm för gediget hantverk i såväl slott som trädgård. Det tidiga 1900-talets trädgårdsmästare använde sig gärna av lokala växter för att säkerställa kvaliteten och gynna odlarna i närområdet. Samma sak gällde hantverket – för att vara säker på att arbetet blev väl utfört lät man gärna lokal arbetskraft skapa trädgårdens möbler, murar och gångar.

Arts and Craft var en inspiration för den svenska nationalromantiken. Wahlman var tydligt nationalromantisk i sin stil och han blandade sina intryck från den svenska landsbygden med det brittiska. Han hade en särskild förkärlek för svenska timmerhus. Han inspirerades av brittisk villa- och landskapsarkitektur och jugendstil. Så här beskriver Wahlman själv ambitionen de haft med trädgården: ”Trädgården! Det förvånar er säkert att se, vilken kostnad vi lagt ner på trädgården, – det är ej vanligt i Sverige. Men vi ville ha en liten trädgård, ett vackert riktigt litet feérnas rike, och som vi ej hade en trollstaf och kunde få det gratis, så har det möda och arbete varit”.