Körsällskapet Nordhallänningarna anordnar körtävlingar på Tjolöholm. Lördag den 10:e juni körs dressyr kl 8-18 och precision kl 13-18. Söndag den 11:e juni körs maraton med start kl 10 och beräknas hålla på till ca 15.

Lite information om körtävlingar

En körtävling består av tre olika moment, dressyr, maraton/hinderkörning och precision. I varje moment delas det ut straffpoäng och det ekipage som efter alla moment har lägst totala straffpoäng står som segrare i tävlingen. Det finns klasser i olika svårighetsgrader och dessa kan även delas upp i enbet (en häst), par (två hästar) eller fyrspann, häst och ponny.

I dressyr kör alla ekipage ett fastställt program ur minnet. Programmet består av ett antal rörelser som poängsätts 0-10 av domare. Domaren tittar på hur väl hästarna utför rörelsen, hästarnas lätthet, mjukhet och regelbundenhet i rörelserna, hästarnas lydnad, kuskens användande av hjälper och hållning på kuskbocken. Man bedömer även helhetsintrycket av ekipaget, såsom klädsel för kusk och groom samt vagnens och hästens puts. Straffpoäng räknas ut genom att dra ifrån totalpoängen från maxpoängen.

Maraton eller hinderkörning är ett prov på uthållighet, smidighet och kommunikation mellan häst, kusk och groom. Banan inleds med sträckor i trav och skritt på idealtid och avslutas med hindersträckan där ekipaget ska ta sig igenom ett antal hinder på snabbast möjliga tid. Varje hinder består av ett antal portar A upp till E eller F som ska köras i rätt ordning och åt rätt håll. Hinderkörningen är fartfylld och groomen måste hjälpa till att hålla vagnen på rätt köl genom att flytta sin egen tyngdpunkt. Inom idealtid på sträckor och snabbast tid i hinder ger lägst straffpoäng.

I precision körs en bana bestående av upp till 20 par konor med bollar på. Avståndet mellan konorna beror på klassens svårighetsgrad. Det gäller att ta sig genom banan på snabbast möjliga tid utan att riva ner någon boll. Varje riven boll ger straffpoäng liksom om ekipaget kör för långsamt.