Emils Katthult har flyttat till Manegen på Tjolöholms Slott och här kan barnen till exempel laga mat i köket, läsa en saga, klä ut sig, gömma sig i Visthusboden, måla eller klättra in i Trisseboda och Snickarboa. Huvudsaken är att alla har kul! Utställningen består av lekmiljöer skapade av Emil i Lönneberga-tecknaren Björn Bergs son, Torbjörn Berg.

Klurig runda och överraskning

För att leka i utställningen får man lämna en grindslant, 50 kr per barn. Förutom obegränsad lek i utställningen under en hel dag ingår också en klurig runda, som består av gömmor med bilder, där barnen skall lösa bildrebusar. Det finns en lite längre runda som passerar Grindstugan och Storstugan och en lite kortare runda, som går runt Manegen, vagnsmuseet och Magasinet. Lekutställningen knyter an till Tjolöholms Slotts Allmogeby och under sommaren kommer barnen också kunna hälsa på hönsen som då flyttat ini Allmogebyn. Ifylld rebus ger en belöning!

Lekutställningens öppettider

Lekutställningen och ”kluriga rundan” är öppen alla helger under vår och höst samt varje dag under sommaren.

22 april-21 maj: lördag, söndag och helgdag kl 10.30-16

25 maj-30 juni: dagligen kl 10.30-16

1 juli-13 augusti: dagligen kl 10.30-17

14-31 augusti: dagligen kl 10.30-16

2 september-8 oktober: lördag och söndag kl 10.30-16

Entré till lekutställningen inklusive klurig runda och överraskning: 50 kr

21 maj är hela området är abonnerat för Tjolöholms Classic Motor och områdesentre utgår. Barn som besöker Tjolöholm Classic Motor kommer att kunna leka i utställningen, men Kluriga Rundan är stängd och ingen överraskningspresent delas ut. Inträde till lekutställningen denna dag är 20kr/barn.

6 juni är det Barnens Dag. Alla barn med Barnens Dag-armband betalar specialpris, 20 kr, för Emil! Kluriga Rundan och överraskningspresent ingår. (Denna dag är Lilla Kluriga Rundan stängd.)

23-24 juni är det midsommarfirande i IFK Fjärås regi, med områdesentre 40 kr/bil och 40 kr/vuxen från 16 år.

Utställningen är producerad av Kulturen i Lund tillsammans med konstnären Björn Bergs barn, Maja och Torbjörn Berg.

©Björn Berg/Bildmakarna Berg

© Astrid Lindgren/Saltkråkan AB