Under hösten presenterar Tjolöholms Slott tre intressanta föreläsningar som knyter an till slottet. Johan Knutsson berättar om Arts & Crafts-rörelsen och inredningsidéerna vid förra sekelskiftet, Elisabeth Svalin berättar om konstnärsparet Carl och Karin Larsson och deras koppling till Tjolöholm och slottsträdgårdsmästare John Taylor presenterar projekt Knot garden.

Arts & Crafts – idéer som håller. Om Lars Israel Wahlman, Tjolöholm och andra miljöer i ”hemtrefnadens” tid”

23 september kl 11

Johan Knutsson, professor i möbelkultur vid Malmstens, Linköpings universitet, har i tre böcker under det senaste decenniet fördjupat sig i Arts & Crafts-rörelsen, dess engelska ursprung, dess intresse för kulturarv, hantverk och hållbar utveckling. Lars Israel Wahlman, Tjolöholms arkitekt, var i början av 1900-talet en av rörelsens främsta anhängare och en av dem som anpassade den för svenska förhållanden i en tid då ”hemtrefnaden”, bättre bostäder för alla, stod högt på dagordningen.

Föreläsningen hålls i slottsmatsalen och arrangeras av Stiftelsen Tjolöholms i samarbete med Folkuniversitetet.

Art & Crafts – Möt Karin Larsson på Lilla Hyttnäs

21 oktober kl 16

Slå dig ner i slottsmatsalen och lyssna på när Elisabeth Svalin berättar om Sveriges mest kända konstnärspar i deras hem Lilla Hyttnäs i Sundborn. Det är berättelsen om hem och trädgård hos Carl och Karin också en resa genom deras värld och den inspiration de fick från Arts & Crafts, Dalarnas folkkonst och liv, franska och tyska strömningar i Europa. I föredraget går vi på upptäcktsfärd bland idéströmningar och erfarenheter som formade Karin Larssons värld. Trädgården på Lilla Hyttnäs och de gemensamma nämnare som Lilla Hyttnäs delar med Tjolöholm.
Karin Larsson var inte bara en stor textilkonstnär. Hon ägnade också mycket tid åt att arbeta i sin trädgård på Lilla Hyttnäs, en plats präglad av hennes känsla för färg och form, leklusta, påhittighet och starka motstånd mot det formella och alltför ordnade. Det var en trädgård som var före sin tid.

Projekt Knot Garden

4 november kl 11

Som ett gåtfullt väsen i en gammal saga vilar Tjolöholms Slott mellan kullarna på den natursköna halvön söder om Göteborg. Den vilda naturen övergår nästan obemärkt i en unik slottspark och trädgård, präglad av den vid 1800-talets slut så inflytelserika Arts and Crafts-rörelsen. Här arbetar John Taylor och godsets skickliga trädgårdsmästare med att bevara och utveckla Sveriges mest brittiska trädgård.

Under föredraget berättar John om projektet Knot garden (broderiträdgård) som anlagts i Tjolöholms slottsträdgård, utifrån arkitekt Lars Israel Wahlmans ritningar. Med stor sannolikhet blev denna knot garden aldrig anlagd när slottet byggdes. Orsakerna kan vara flera, men med tanke på trädgårdens brittiska utformning och på att det finns detaljerade ritningar är syftet att göra platsen färdig och ge trädgården det viktiga attribut som är vanligt i slottsträdgårdar i England. Arbetet beräknas vara helt klart 2019, bland annat kvarstår en pergola som ska uppföras som en förlängning av rosengången.

Köp biljett till föreläsningarna.